Het Parool 28 april 2018 – interview door Liddie Austin