Schilderijen

Sinds het begin van de coronaperiode heeft Hella, jaren nadat zij op de Rietveld Academie zat, het schilderen weer opgepakt. Inmiddels zijn we drieëneenhalf jaar en tientallen schilderijen verder.

Kijk hier naar een selectie.